Sunteti interesat?UMS Gănești


Unitatea Medico-Socială Gănești a fost înfiinţată prin Hotărărea Consiliului Judetean Galati

Nr.385/14.11.2003 şi are ca scop principal asigurarea de servicii medicale de specialitate si servicii sociale la standarde de calitate care să răspundă nevoilor sociale şi medicale ale beneficiarilor, precum și nevoilor de ingrijire, speciale, individuale, familiale și de grup în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și promovarea creșterii calității vieții.

Activităţile de bază ale unității sunt: servicii medicale, servicii sociale, precum și servicii de îngrijire acordate persoanelor cu nevoi medico-sociale, care au domiciliul stabil în județul Galați.


Contact

Valorile noastre

  • Profesionalism 100%
  • Eficienta100%
  • Integritate100%

Categoria de beneficiari

Categoria de beneficiari sunt persoane adulte cu afecţiuni psihice accentuate sau grave, persoane cu handicap psihic, bolnavi cronici care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament și care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică și/sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrare socială.


Contact


Documente